Wanneer vinden inschrijving en intake plaats?

Aanmelden kan het hele jaar door, met uitzondering van de schoolvakanties.

Inschrijving en intake zijn tijdens schoolweken altijd op vaste momenten.
Soms is er geen inschrijving of verandert er iets. Dit wordt dan hieronder vermeld.

Let op: maandag 14 oktober t/m vrijdag 25 oktober is de intake gesloten. Aanmelden kan voor die tijd op maandag 30 september en maandag 7 oktober. Of na de herfstvakantie vanaf maandag 28 oktober.

Vaste inschrijf/intake-momenten (tenzij hierboven anders vermeld):

1) Op maandag om 12.30 uur aanmelden bij de receptie op de La Bohèmedreef 7.

2) Op de woensdag daarna van 08.45 tot circa 12.00 uur doet de leerling intelligentietesten.

Hiermee kijken we na hoeveel tijd de leerling naar onze verwachting kan doorstromen naar een vervolgschool.
En welke vervolgschool hebben we dan op het oog en welk leerjaar.


Wat is er nodig voor de inschrijving?

 • De leerling is tussen de 12 en 18 jaar oud. Ithaka neemt geen 18+ leerlingen aan.
 • De leerling komt met ouders / verzorgers naar Ithaka op maandag. U meldt u aan om 12.30 uur. De inschrijving en intake duren tot ongeveer 16.00uur.
 • Wanneer de leerling of ouders geen Nederlands spreken, neem dan iemand mee die kan vertalen of informatie over de leerling kan geven.
 • Neem de volgende papieren mee:
 1. Verblijfsvergunning
 2. Identiteitskaart of paspoort van de leerling en van de ouders (indien mogelijk)
 3. Pasje van de zorgverzekeraar
 4. Uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister (met datum in Nederland erop)
 5. Voorblad van het IND-formulier
 6. Naam en het telefoonnummer van de huisarts
 7. BSN d.m.v. een schriftelijk bewijs met officiële status
 8. Rapporten of certificaten van vorige scholen.
 9. Inentingsboekje

Plaatsing

Na de intake bepaalt de plaatsingscommissie in welke klas de leerling komt.
De leerling en/of ouders/verzorgers krijgen van die beslissing een brief.

Afhankelijk van het moment van inschrijving wordt de leerling tussen 2 en 7 weken geplaatst.
Leerlingen die zich na half mei aanmelden worden soms niet direct meer geplaatst.
Ze moeten dan wachten tot na de grote schoolvakantie.


Hoe lang blijven leerlingen op de ISK?

De duur van het verblijf op de ISK kan variëren van 1/2 tot 3 jaar.

Heeft een leerling een goede vooropleiding en spreekt hij/zij al wat Nederlands?
Dan kan de leerling soms binnen een half jaar naar een andere school

Is een leerling nog nooit naar school gegaan?
Dan doet hij er vaak 3 jaar of langer over.


Meer informatie

Bel 030-2634634 of mail naar intake@ithaka-isk.nl

Contactpersonen: Cecile Ogink, Lianne den Oude-van Leeuwen, Hava Caglar en Michiel Koper.