Schoolvakanties en vrije dagen 2018-2019

20 oktober t/m 28 oktober 2018 Herfstvakantie
22 december 2018 t/m 6 januari 2019 Kerstvakantie
23 februari t/m 3 maart 2019 Voorjaarsvakantie
20 april t/m 5 mei 2019 Meivakantie
30 mei 2019 Hemelvaartsdag
31 mei 2019 Roostervrije dag: school dicht / leerlingen vrij
10 juni 2019 Tweede Pinksterdag
20 juli t/m 1 september 2019 Zomervakantie

Activiteiten 2018-2019

5 december 2018 Sinterklaasviering in de klas
11 december 2018 Rapport / Ouderavond 1
21 december 2018 Kerstviering in de klas
18 t/m 22 februari 2019 Huisbezoeken nieuwe klassen - verkort rooster (info volgt)
19 + 20 maart 2019 Panelgesprekken 2
16 april 2019 Rapport / Ouderavond 2
7 mei 2019 Leerlingen vrij ivm studiedag
18 juni 2019 Panelgesprekken 3
10 t/m 12 juli 2019 Kamp uitstroomklassen / Activiteiten instroomklassen
16 juli 2019 Uitreiking rapporten en certificaten