De voorbereidingen voor de krachtenbundeling tussen NUOVO Scholengroep en OSG Schoonoord zijn al enige tijd in volle gang. Er wordt een zorgvuldig traject afgelegd, waarbij alle belangen worden ingepast. In dat kader willen we de komende periode intensief van gedachten wisselen over alle aspecten van de voorgenomen bestuurlijke fusie.

Bij NUOVO Scholengroep hechten we aan een goede dialoog met elkaar over belangrijke ontwikkelingen. Dus ook over de komende fusie. Dat gesprek gaan we graag aan. Wat voor ideeën leven er bij ouders en bij docenten? Zijn er zorgen? Welke risico’s ziet u vanuit uw rol en ervaring? Wat zijn precies de voordelen en de kansen? We willen dat graag horen en standpunten uitwisselen.

Daarom nodigen we ook u als ouder uit om in gesprek te gaan. Dat kan op korte termijn of juist wat later. We organiseren op dinsdagmiddag 12 juni een FusieDialoog en ook eentje na de zomer. We horen graag wat u past.

De FusieDialoog na de zomervakantie plannen we op het moment dat de meeste mensen kunnen. Wilt u dan meepraten, geef dan hieronder aan wat uw mogelijkheden zijn.

Van harte welkom bij de FusieDialoog. We spreken elkaar!

Leon de Wit

Voorzitter College van Bestuur