Vrijwillige ouderbijdrage

  • In Nederland vraagt elke school aan de ouder(s)/verzorger(s) een vrijwilligeouderbijdrage.
  • Dit geld is voor activiteiten en middelen die niet door de overheid worden vergoed. Bijvoorbeeld sinterklaas-, kerst- en paasviering, schoolkamp, buitenschoolse sportactiviteiten, leerlingfeesten, excursies en culturele activiteiten.
  • De medezeggenschapsraad let op een juiste besteding van de ouderbijdrage.
  • U ontvangt voor het schoolgeld een factuur.

De hoogte van de bijdrage

  • De leerlingen die vóór 01-02-2018 op school komen betalen € 125,00.
  • Leerlingen die na 01-02-2018 op school komen betalen minder.

Korting op ouderbijdrage met U-pas

  • Heeft uw zoon/dochter een en U-pas en woont hij zij in Utrecht, Stichtse Vecht (Maarssen, Breukelen en Loenen), De Bilt of IJsselstein? Dan krijgt u een korting van € 75,00 op de ouderbijdrage.
  • Hoe? Lever ieder schooljaar een kopie van de U-pas in. Nadere informatie over deze U-pas regeling is te verkrijgen bij de administratie.

Uitsplitsing kosten

Sinterklaas, Kerst en paasviering € 20,00
Buitenschoolse activiteiten € 50,00
Leerlingenfeesten € 10,00
Excursies € 25,00
Culturele activiteiten € 20,00

Ouder(s)/verzorger(s) hebben een positieve keuze om van de betreffende voorzieningen gebruik te maken.