Elk schooljaar stroomt een groep leerlingen in de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar door van Ithaka naar het voortgezet onderwijs in Utrecht en omgeving. Om de start na de zomer op hun nieuwe school soepel te laten verlopen, lopen ze stage op de VO-school waar ze zich willen aanmelden. Zo maken de leerlingen en de VO-scholen kennis en ontdekken ze aan beiden zijden wat er nodig is om van de nieuwe schoolperiode een succes te maken.

Regionaal initiatief

De stage wordt regionaal gesteund door de betrokken gemeentes, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden en heeft een officiële plek gekregen in het “convenant Ithaka als regionale voorziening”.

Hoe ziet de stage er concreet uit?

De stage duurt 2 weken. Waar mogelijk loopt elke leerling stage op de school bij wie hij of zij zich wil aanmelden.

Tijdens de stage krijgen de leerlingen een werkboek mee waarin ze elke dag opdrachten en taken maken. Zo brengen ze hun stage op een ontdekkende en onderzoekende manier door: ze ontdekken hoe het eraan toegaat op school en in de klas, en onderzoeken ze wat ze hiervoor nodig hebben. Dit werkboek is er voor de niveaus PRO, VMBO en HAVO/VWO.

Ithaka stelt ook een eigen docent beschikbaar tijdens de stageweken bij wie docenten van uw school terecht kunnen wanneer ze vragen hebben over de begeleiding van een aanstaande leerling.

Na de stageweken komen de leerlingen terug op Ithaka en hebben ze een duidelijk beeld van wat hen straks op uw school te wachten staat. Ze reflecteren op wat ze straks voor hun nieuwe school nog nodig hebben en maken een gepersonaliseerd plan om de laatste periode aan te werken. Tijdens een terugkomdag presenteren ze dit aan genodigden, waaronder uw school.

Bekijk voor een indruk van de stageweken hieronder de video die we maakten of lees het artikel in het tijdschrift LES

Wat vinden leerlingen ervan?

Op de terugkomdag van de vorige stageweken werd er met enkele leerlingen gesproken over hun ervaringen:

Wat was het leukst?

Ik heb veel vrienden gemaakt en heb veel Nederlands gepraat - Angela

Ik vond het afscheid het leukst. Ik hield een presentatie. Daarin vertelde ik wat ik had geleerd. Iedereen uit de klas was erg verdrietig. Ik heb veel vrienden gemaakt. Ik praat nu nog met hen - Hoseen

Wat was anders?

Je hebt meer vakken en moet steeds naar een ander lokaal - Hoseen

De leraren moet strenger zijn, veel leerlingen hebben geen respect voor de leraar - Kader

Een opdracht in je stageboek is: kom een keer te laat in de les en kijk wat er dan gebeurt. Heb je die gedaan?

Eén leerling durfde de opdracht uit te voeren: De eerste keer dat ik dat deed, mocht ik gewoon gaan zitten, de tweede keer ook. De derde keer kwam ik met opzet tien minuten te laat. Ik mocht weer gaan zitten. Toen werd ik boos en wilde ik een telaatbriefje. Dat heb ik toen gekregen - Hoseen

Stagecoördinatoren Ithaka

Heeft uw school vragen over de stageweken? U kunt via de mail contact opnemen met:

jbishesar@ithaka-isk.nl of ebink@ithaka-isk.nl