Onderwijs in Nederland

Het onderwijs in Nederland is voor sommige ouders nieuw. Bekijk hier op YouTube een (Engels) filmpje die het Nederlandse onderwijssysteem uitlegt.

Presentatie Uitstroomklassen

Op de V-afdeling van Ithaka bereiden leerlingen van 12-15 jaar zich voor op het voortgezet onderwijs en in het maken van een keuze.

Alle leerlingen die starten hebben een verwacht uitstroomprofiel en een verwacht uitstroomjaar.  Dit profiel en dit jaar staan op het rapport van de leerling.

Welke vervolgopleiding het wordt en in welk jaar de leerling instroomt is afhankelijk van het niveau van Nederlands, wiskunde en Engels en de tijd waarin dit niveau is behaald. Ook de leeftijd, interesse, motivatie en opleiding in eigen land spelen een belangrijke rol.

Samen met de ouders bekijken we in het uitstroomjaar wat de mogelijkheden zijn. Wij verwachten dan ook dat u de rapportgesprekken bezoekt en actief op zoek gaat naar een vervolgschool samen met uw kind. Het bezoeken van open dagen is hier een voorbeeld van.

Het voortgezet onderwijs bestaat uit de volgende profielen:

Onderwijssoort Duur

Vereist uitstroomniveau

Vervolgopleiding
Praktijkonderwijs 4 jaar NT2 niveau : A2/1F MBO-1 of werk
Rekenen: groep 8 PO
VMBO-Basis 4 jaar NT2 niveau : A2/1F MBO-2
Rekenen: 1F
Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start
VMBO-Kader 4 jaar NT2 niveau : A2/1F MBO 3 of 4
Rekenen: 1F (Afhankelijk welk leerjaar je start komt er moderne wiskunde bij)
Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start
VMBO-TL 4 jaar NT2 niveau : A2/1F MBO 3 of 4 of Havo 4 en 5
Rekenen: 1F
Afhankelijk welk leerjaar je start komt er moderne wiskunde bij
Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start
HAVO 5 jaar NT2 niveau : 1F HBO of VWO jaar 5 en 6
Rekenen: 1F Afhankelijk welk leerjaar je start komt er moderne wiskunde bij
Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start
VWO 6 jaar NT2 niveau : 1F Universiteit
Rekenen: 1F
Afhankelijk welk leerjaar je start, komt er moderne wiskunde bij
Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start

Is een leerling 12-13 jaar kan hij/zij starten in een 1e klas.
Is een leerling 14 jaar kan hij/zij starten in een 2e klas.
Is een leerling 15 jaar kan hij/zij starten in een 3e klas.

Voor vragen kunt u terecht bij de mentoren van uw kind of contact opnemen met de decaan van de V-afdeling:

Jose Schroeten: jschroeten@ithaka-isk.nl

Agenda 2019/2020

1/10 Kennismakingsavond en scholenvoorlichting aan ouders van de uitstroomklassen
oktober Start informatieavonden op de middelbare scholen (zie kijkoponderwijs.nl –Utrechtse onderwijs)
16/11 VMBO-scholen markt Utrecht (zie ook vmboutrecht.nl - Agenda)
17/12 Eerste ouderavond
Loopbaanoriëntatie week met bezoek aan een school in Utrecht
Januari Start open dagen
Februari Definitieve inschrijving op de vervolgschool
Maart bekendmaking plaatsingen 1e klassers
14/4 Tweede ouderavond
30/3 Stage op de VO school t/m 10/4
Juni Alle leerlingen zijn definitief geplaatst.