Presentatie Uitstroomklassen
Open dagen boekje 2018-2019

De V-afdeling van de ISK is bedoeld voor leerlingen van 12-15 jaar en bereidt ze voor op het voortgezet onderwijs en in het maken van een keuze.

Alle leerlingen die starten hebben een verwacht uitstroomprofiel en een verwacht uitstroomjaar, deze staan vermeld op het rapport van de leerling.

Welke vervolgopleiding het wordt en in welk jaar de leerling instroomt is afhankelijk van het niveau van Nederlands, wiskunde en Engels en de tijd waarin dit niveau is behaald. Ook de leeftijd, interesse, motivatie en opleiding in eigen land spelen een belangrijke rol.

Samen met de ouders bekijken we in het uitstroomjaar wat de mogelijkheden zijn. Wij verwachten dan ook dat u de rapportgesprekken bezoekt en actief op zoek gaat naar een vervolgschool samen met uw kind. Het bezoeken van open dagen is hier een voorbeeld van.

Het voortgezet onderwijs bestaat uit de volgende profielen:

Onderwijssoort Duur van de opleiding Vereist uitstroomniveau Vervolgopleiding
Praktijkonderwijs 4 jaar NT2 niveau : A2/1F MBO-1 of werk
Rekenen: groep 8 PO
VMBO-Basis 4 jaar NT2 niveau : A2/1F MBO-2
Rekenen: 1F
Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start
VMBO-Kader 4 jaar NT2 niveau : A2/1F MBO 3 of 4
Rekenen: 1F (Afhankelijk welk leerjaar je start komt er moderne wiskunde bij)
Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start
VMBO-TL 4 jaar NT2 niveau : A2/1F MBO 3 of 4 of Havo 4 en 5
Rekenen: 1F
Afhankelijk welk leerjaar je start komt er moderne wiskunde bij
Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start
HAVO 5 jaar NT2 niveau : 1F HBO of VWO jaar 5 en 6
Rekenen: 1F Afhankelijk welk leerjaar je start komt er moderne wiskunde bij
Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start
VWO 6 jaar NT2 niveau : 1F Universiteit
Rekenen: 1F
Afhankelijk welk leerjaar je start, komt er moderne wiskunde bij
Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start

Is een leerling 12-13 jaar kan hij/zij starten in een 1e klas.
Is een leerling 14 jaar kan hij/zij starten in een 2e klas.
Is een leerling 15 jaar kan hij/zij starten in een 3e klas.

Voor vragen kunt u terecht bij de mentoren van uw kind of contact opnemen met de decaan van de V-afdeling:

Jose Schroeten: jschroeten@ithaka-isk.nl

Agenda

September Start uitstroomjaar
Oktober 25 September 2018 kennismakingsavond en scholenvoorlichting aan ouders van de uitstroomklassen
Start informatieavonden op de middelbare scholen (zie kijkoponderwijs.nl –Utrechtse onderwijs)
December 11 December 2018 1e ouderavond
VMBO-scholen markt Utrecht
Loopbaanoriëntatie week met bezoek aan een school in Utrecht
Beroepenmarkt
Januari Start open dagen
Februari Definitieve inschrijving op de vervolgschool
Maart bekendmaking plaatsingen 1e klassers
April 16 april ouderavond 2019
1 t/m 12 april 2019 stage op de VO school
Juni Alle leerlingen zijn definitief geplaatst.