Is toetstijdverlenging mogelijk voor NT2-leerlingen?

Er is wettelijk geregeld dat leerlingen die korter dan 6 jaar in Nederland zijn, toetstijdverlenging krijgen voor hun centrale eindexamen (maximaal 30 minuten). Dit geldt voor de eindexamens Nederlandse taal, en enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. Dit is na te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2017-08-01 (artikel 55-3).

Voor alle andere toetsen is er wettelijk niets geregeld. Scholen mogen zelf afspraken maken over hun eigen toetsing (inclusief de schoolexamens), inclusief de toetsing voor leerlingen met een (taal)beperking). Het ligt voor de hand om de regeling die voor het eindexamen geldt door te trekken naar de andere toetsen, met andere woorden: ex-Ithaka-leerlingen toetstijdverlenging geven.