Welke begeleiding heeft je kind nodig? Wat vraagt dit van je als ouder? En hoe pak je dit in de praktijk aan? Een aantal ouders van Ithaka merkten dat deze vragen bij meer ouders spelen. Daarom hebben zij oudercommissies opgericht waarin ze zichzelf en elkaar versterken zodat ze hun kind(eren) nog beter kunnen begeleiden.

Hoe werkt de oudercommissie?

Eén keer per week komen de oudercommissies bijeen. Tijdens de bijeenkomsten gaat het over onderwerpen die voor ouders belangrijk zijn. Bijvoorbeeld zorgen over je kind, vragen over Ithaka of onderwijs voor je kind.

In de commissie kan elke ouder zijn of haar verhaal doen, vragen stellen, een klankbord vinden én ideeën inbrengen en uitvoeren. Ouders worden zich bewust over wat ze te doen staat en hoe ze in actie kunnen komen. Zo versterken ze hun eigen rol en komen ze dichter bij hun kind(eren).

Klik hier om de ervaringen van een paar ouders te lezen.

Waar en wanneer komt de oudercommissie bijeen?

Elke locatie (Overvecht, Lombok en Maarssen) heeft een oudercommissie. Deze commissies komen meestal één keer per week bijeen.

Kan elke ouder meedoen?

Ja, graag! Kom gewoon langs. U merkt meteen dat u ook echt bijdraagt!

Wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact op met Soha Shat via sshat@ithaka-isk.nl.

Of lees een van de artikelen over ons initiatief onder aan deze pagina

It's my Child zoekt ambassadeurs! Meer weten?

PARENTS' COMMITTEE

What does it mean?

It is a group of parents who meet regularly, often once a week to enable themselves better mentoring their children.

Why do they meet?

They meet for different reasons like:

  • Raising their concerns about their children and finding solutions.
  • Coming up with new ideas and trying to implement them.
  • Getting into a new practical experiences in the educational field.
  • Exchanging ideas and supporting each others.
  • Getting closer to their children and enabling themselves in different areas of needs.

Click here to read the experiences of several parents.

Where do the committee members meet?

They meet in the school locations and they have a special room and provided with all of the facilitations.

Can I join?

Of course you can. Just come and join us and be sure that your contribution will add more value to our projects.

You can contact Soha Shat for more information, sshat@ithaka-isk.nl

It's my Child needs ambassadors. Interested