Ouderavonden en andere contactmomenten

Contact tussen school, ouders en kind is belangrijk.
Daarom organiseren wij ieder jaar vaste momenten voor contact.
Bijvoorbeeld een kennismakingsavond, een decanenavond, een huisbezoek en natuurlijk ouderavonden over de rapporten.
U vindt de planning in de jaarkalender.