De R- afdeling van de ISK is bedoeld voor leerlingen vanaf 15 jaar en bereidt ze voor op een opleiding bij het Middelbaar Beroeps Onderwijs. De leerlingen kunnen uitstromen naar het MBO als ze minimaal 16 jaar oud zijn. De meeste MBO opleidingen worden gegeven op een ROC. Alle leerlingen die starten in de R- afdeling hebben een verwacht uitstroomprofiel en een verwacht uitstroomjaar, deze staan vermeld op het rapport van de leerling.

In de R-uitstroomafdeling worden de leerlingen voorbereid op hun uitstroom naar een vervolgopleiding en begeleid in het maken van een keuze Er zijn verschillende mogelijkheden voor de ISK leerlingen. Veel is afhankelijk van het niveau Nederlands, Wiskunde en Engels en de tijd waarin dit niveau is behaald. Ook interesse, leeftijd, capaciteit, motivatie, opleiding in eigen land en behaalde diploma’s spelen een belangrijke rol.

Wij bekijken in het uitstroomjaar samen met de leerling wat zijn/haar mogelijkheden zijn. We begeleiden de leerling bij het maken van een keuze. We verwachten een actieve rol van ouders/begeleiders. Gesprekken met de mentoren over de vorderingen en mogelijkheden van de leerling zijn een belangrijk onderdeel van het keuzeproces.  Wij verwachten dat u samen met uw kind naar de rapportgesprekken op school komt, zodat u op de hoogte bent van de mogelijkheden van uw kind.
Ook het bezoeken van Open Dagen is belangrijk om een keuze te kunnen maken.

We werken op de ISK met 3 Uitstroomprofielen voor de R-leerlingen:

Uitstroom naar MBO Entree:

Leerlingen met dit uitstroomprofiel zullen naar verwachting uitstromen naar een Entree opleiding van het MBO.
Na 4 maanden onderwijs krijgen de leerlingen een Bindend Studie Advies.

  • Is het advies van het MBO: Entree + Werk, dan wordt het traject 1 jaar MBO en vervolgens uitstroom naar werk.
  • Is het advies van het MBO: Entree + niveau 2, dan is de verwachting dat de leerling na de Entree opleiding kan doorstromen naar een niveau 2 opleiding.

Leerlingen die starten bij een Entree opleiding kiezen voor een sector, bijvoorbeeld Horeca, Techniek, Handel of Zorg.

De meeste leerlingen kiezen voor een MBO opleiding bij ROC Midden Nederland. Daar is veel ervaring in het begeleiden van onze ISK leerlingen. Er is veel overleg tussen de ISK en ROCMN, waardoor de overgang soepel verloopt. Ook na de overstap is er regelmatig contact over de leerlingen. Er zijn voor een aantal leerlingen speciale trajecten met extra Nederlands en begeleiding mogelijk (Geïntegreerde Trajecten).

Leerlingen kunnen ook kiezen voor een opleiding bij een ander ROC, bijvoorbeeld MBO Utrecht, MBO Amersfoort, ROC van Amsterdam of ROC A12. Maar deze opleidingen bieden geen Geïntegreerde Trajecten aan. Leerlingen boven de 18 kunnen Studiefinanciering aanvragen en ontvangen een OV-kaart, leerlingen onder de 18 krijgen geen studiefinanciering maar kunnen wel een OV-kaart aanvragen.

Uitstroom naar MBO-S bij het VAVO-lyceum:

Leerlingen met dit uitstroomprofiel kunnen naar een speciaal traject bij ROC Midden Nederland.

Daar kunnen ze een 1 of 2 jarig traject volgen en doorstromen naar een MBO 3 of 4 opleiding binnen ROC Midden Nederland.

Alleen met het 2 jarig traject is het behalen van een VMBO TL diploma mogelijk (en dus doorstroom naar opleidingen buiten ROC Midden Nederland).

Uitstroom naar HBO-S bij het VAVO-Lyceum:

Leerlingen met dit uitstroomprofiel kunnen naar een speciaal traject bij ROC Midden Nederland voor hoger opgeleiden. Ze kunnen in 2 jaar hun HAVO diploma halen en vervolgens doorstromen naar:

  • een HBO opleiding of;
  • een 1 jarig traject volgen met doorstroom naar MBO-4 of;
  • mogelijk direct naar een HBO opleiding.

*Wat is het VAVO-Lyceum?

Het VAVO-lyceum is een onderdeel van ROC Midden Nederland.
We verwijzen naar de website: https://vavolyceum.rocmn.nl/

De eindtermen/criteria

bij de uitstromenprofielen waar we naartoe werken zijn:

Entree NT2 Niveau: A2/1F
Rekenen: F1
MBO-S NT2 niveau: A2/1F minimaal
Rekening: 1F
Engels A2
HBO -S NT2 niveau B1/2F minimaal
Rekenen 2
Engels áB1

Minimum leeftijd: 17 jaar

3/4 jaar Voortgezet Onderwijs in eigen land op HAVO niveau met Wiskunde en bij voorkeur met Natuurkunde en/of Economie

NB: Voor de Entree opleidingen krijgen de leerlingen een intakegesprek bij de opleiding waar bepaald wordt of de leerling kan starten.

Voor de MBO en HBO-schakelopleiding maken de leerlingen Toelatingstoetsen voor Nederlands, Engels en Wiskunde en sommige ook Natuurkundeom te bepalen of de leerling over het juiste startniveau beschikt.

Vragen

U kunt met uw vragen terecht bij de mentoren van uw kind, in sommige gevallen kunt u direct contact opnemen met de decaan van de ISK:

Jip Hogenelst: jhogenelst@isk-utrecht.nl
Petra Eijndhoven: peijndhoven@isk-utrecht.nl

Jaarplanning

Start uitstroomjaar

November:

Bezoek studiebeurs

December:

Loopbaan orientatieweken:

Maken van een voorlopige studiekeuze

Maken van een definitieve studiekeuze

December (tot uiterlijk 1 april)

Aanmelden bij vervolgopleiding

Invullen digitaal doorstroom dossier

Na 1 april

- Toetsing
- Intakegesprek
- Plaatsing

September:

Start nieuwe opleiding